מלבי"ם על ישעיהו לז כז


"וישביהן", וגם מה שיושבי הערים האלה אשר התעתדו לגלים "היו קצרי יד", ולא יכלו לקום מפניך רק "חתו ובשו" גם זה לא היה להכריתם לגמרי, רק היושבים האלה "היו" דומים כמו "עשב שדה וירק דשא. לפני קמה", כמו שלפני הקמה טרם תתבשל התבואה יגדל תחלה עשב שדה וירק וחציר גגות ושדמה שהם שאר מיני עשבים, וכולם עוד יבלו טרם שתתבשל התבואה, ומ"מ אחרי נבול מינים האלה יבש חציר נבל ציץ, ואז נראה עמקים יעטפו בר, ושדי תרומות מלאים קמה ותבואה, כן קצרי יד אלה חתו ויבושו ותחתיהם יצמח צמח צדיק לגאון ותפארת שהוא דורו של חזקיהו:


 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.