מלבי"ם על ישעיהו כח כו


"ויסרו" - עתה ביאר הנמשל: כמו שהחרישה הוא צורך הזריעה, כן ויסרו - מה שמייסר ה' את האדם, הוא למשפט ולתכלית, כדי שעל-ידי-זה אלהיו יורנו, שעל-ידי המוסר ישיב לב לשמוע כלימודים, ויצליח לקבל זרע החכמה, היראה, המוסר והדעת.


ביאור המילות

"ויסרו למשפט" - וחברו (ירמיהו ל יא): "ויסרתיך למשפט", (ירמיהו מו כח): "ויסרתיך למשפט".