פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על ישעיהו יט כא


"ונודע", עתה מבאר מה יהיה "העד בארץ מצרים", אומר כי ע"י שיעזור ה' למצרים יודע להם, ואח"כ יתחילו להתבונן בו ולהכיר מעשיו הכללים והפרטים "וידעו מצרים את ה'", מעצמם ג"כ, מצד השכלתם, ועי"כ "יעבדו את ה' בזבח ומנחה", על המזבח אשר יהיה בארץ מצרים, וגם ידרו נדרים על העתיד וישלמו אותם באמונתם ובטחונם ובמלאת ה' כל חפצם, וזה יהיה העד:


ביאור המילות

"ועבדו זבח ומנחה", חסר בי"ת השימוש בזבח ומנחה, כמו כי ששת ימים עשה ה'. וכענין גם אתה תתן בידנו זבחים ועולות וגו' כי ממנו נקח לעבוד את ה':

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.