מלבי"ם על ישעיהו ג יא


"אוי לרשע רע" - הרע המוצאת את הרשע אינו על-ידי סבה חיצונית, רק הרשע עצמו הוא הרע היותר גדול מכל רע זולתו, כמו שנאמר (ירמיהו ב יט): "ודעי וראי כי רע ומר עזבך את ה' אלהיך", "כי גמול ידיו" - העונש המגיע אליו אינו על-ידי סבות חיצוניות, רק "יעשה לו" גמול שהכינו לו ידיו בעצמו, הרע עצמו אש היא, עד אבדון תאכלנו.