מלבי"ם על ישעיהו ג י

<< מלבי"ם על ישעיהו • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כד • כה • כו • 



"אמרו אל הצדיק", והודיעו אותו לאמר, כי הצדק אינו דבר הנדרש לצורך תועלת חיצונית, להשיג על-ידו כבוד או גמול, עד שהצדק יהיה רק אמצעי להשיג על-ידו את הטוב המבוקש, רק "כי טוב", הצדק טוב מצד עצמו והוא תכלית לעצמו, עד שאין לבקש עמו טוב זולתו.

"כי פרי", מעללי הצדק נמשלים לעץ עושה פרי ותנובה, ומהו פרי העץ הזה? - הגמול שישא בעד מעלליו, רוצה לומר, גמול הצדק אינו דבר נפרד ממעללי הצדק, רק הם פרי הצדק ותולדותיו, כל הנוטע עץ הצדק יאכל פריו, וכן...