מלבי"ם על יחזקאל לה יג(ונגד מ"ש וה' שם היה שירשו גם את ה') "ותגדילו עלי בפיכם", ענין הספורים המבהילים[1] באלהות, "והעתרתם עלי דבריכם" הפרטים שספרו על האלהות שיש בהם מהגנאי והדופי וההבל, גם זה "אני שמעתי" שנוגע לכבודי:


 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

  1. ^ נראה שזו ט"ס וצ"ל 'המהבילים' מלשון הבל, כמו שמפרש אח"כ בעצמו 'מהגנאי והדופי וההבל'.