מלבי"ם על יחזקאל כ יא"ואתן להם" וחשבתי מחשבות לתקן עניניהם בין במה שנוגע בין אדם למקום "נתתי להם את החקים", שרובם הם מצד הנפש וקשורה עם האלהים ולכן לא נודע טעמם, בין במה שנוגע בין אדם לחברו "את משפטי הודעתי אותם", שהמשפטים י"ל טעם, ורובם הם תורת האדם מצד שהוא בעל חומר וחי חיי הקיבוץ, ושניהם "יעשה אותם האדם", מצד שהוא אדם מורכב מגוף ונשמה, "וחי בהם" בשני מיני החיים, הגשמיים והרוחנים:


ביאור המילות

"חקותי", משפטי עיין למעלה (ה' ו'), המשפטים נמצאים בטבע האדם וא"צ רק שידעם, אבל החקים נתונים המה לו בקבלה ולא ידעם לכן אמר ואתן את חקותי:

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.