פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על יהושע ב יד


"נפשנו" - אמרו לה, שגם זה חויבו מצד הדין, למסור את נפשם למות תחתם, "אם לא תגידו את דברנו זה", רוצה לומר, שבעבור זאת שלא תגידו דברנו, שהודענו לכם כי מרגלים אנחנו ואתם לא הגדתם בית המלך, ואם כן הצלת נפשכם הוא בכלל אמת, אבל "והיה בתת ה' לנו את הארץ ועשינו עמך חסד ואמת" - אמת במה שנחיה אתכם, וחסד במה שניתן לכם מתנות רבות וכבוד.