מלבי"ם על זכריה ו יב"ואמרת אליו", ותפרש הטעם "מפני כי כה אמר ה' הנה איש צמח שמו", שם זרובבל הוא צמח כמ"ש למעלה (ג' ח') כי הנני מביא את עבדי צמח, שטעם השם מפני שאינו נטע נגמר ונשלם בפועל רק הוא מוכן לצמוח, שע"כ נקרא בשם זרובבל שנזרע בבבל, שהוא כזרע הטמון באדמה ועתיד לצמוח, ועתה הוא רק בכח ולא בפועל ולא יצמח הוא עצמו רק "ומתחתיו יצמח", ר"ל מן בניו אשר יעמדו תחתיו יצמח הצמח אשר "יבנה את היכל ה'", שהוא הבית האחרון שיבנה באחרית הימים:


ביאור המילות

"ומתחתיו". כמו בנך אשר אתן תחתיך (מ"א ה'), והכהן המשיח תחתיו מבניו (ויקרא ו'):

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.