מלבי"ם על דברים לא ד


(ד) "ועשה ה' להם "לז' האומות "כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם אשר השמיד אותם". ועכ"ז הניח מהם שיפלו ביד בני ישראל כמ"ש לעיל (כט ו) ונכם כדי שיקראו המה המכים, וכן יעשה לז' האומות שאף שישמיד אותם ישאיר מהם:


הערות

(ד) "ועשה ה' להם" וגו'. ר"ל ה' ישמיד אותם בעצמו, ומה שידמה לך הכבוש כדרך הטבע זה שאח"כ: