פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על דברים לא ה


(ה) "ונתנם ה' לפניכם ועשיתם להם". לאלה שישאיר: "ככל המצוה וגו'":\


הערות

(ה) "ונתנם ה' לפניכם". שאתם בידכם תהרגו אותם, הגם שעקר ההשמדה תהיה כדי שתקיימו המצוה להשמיד ולא תחיה כל נשמה שהוא מצות ה', וז"ש: ונתנם ה' לפניכם. הוא כדי ועשיתם להם ככל המצוה אשר צויתי אתכם: