מלבי"ם על בראשית מא יט

מלבי"ם על בראשית • פרק מא
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יט • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מח • מט • נב • נג • נו • נז • 


(יט) "לא ראיתי כהנה." בל יאמר רעיונך על משכבך סליקו, כמ"ש אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו, עז"א {{צ|לא ראיתי כהנה}], כמ"ש מעולם לא חזי אדם פילא דמעיילא בקופא דמחטא: