מלבי"ם על בראשית כד לה


(לה) "וה' ברך" ברכה למעלה מן הטבע עז"א "ברך מאד," ומפרש נגד ג' דברים שהאדם מוצלח בהם, כמ"ש את כבוד עשרו ורוב בניו ואת אשר גדלו המלך, נגד הגדולה אמר "ויגדל", נגד העושר אמר ויהי לו "צאן ובקר", נגד הבנים אמר "ותלד:"