מלבי"ם על בראשית כד לד


(לד) "עבד אברהם אנכי," ר"ל הגם שאברהם י"ל עבדים רבים, אני עבד המיוחד של אברהם העומד לפניו ומושל בכל אשר לו, וזה אמר להראות חשיבותו: