פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על בראשית כא יא


(יא)" וירע". שרה הקדימה שיגרש את האמה, כי חשבה שעקר אהבת אברהם הוא לפילגשו ועמה יאהב גם את הבן, והכתוב מעיד, שעיקר מה " שהורע בעיני אברהם, היה על אודת בנו:"