מלבי"ם על בראשית יג ח


(ח) "ויאמר אברם אל לוט", א"ל ראה הנה שני אומות מפורדות כנעני ופרזי יושב בארץ בשלום ובשלוה ולא יקנאו זא"ז, ואיך תהיה מריבה ביני ובינך שאנחנו אחים, ויש הבדל בין "ריב" ובין "מריבה", שמריבה מציין הענין הגורם את הריב, ר"ל הלא "המריבה" [שהוא הסבה הגורם את הריב] "ביני ובינך" הוא מה "שאנשים אחים אנחנו", שאם לא היינו אחים, הנה הארץ רחבת ידים לפנינו, וכל אחד היה מוצא מקום למקנה, ורק מצד שאנשים אחים אנחנו, ומתחברים לשבת יחדו במקום אחד מצומצם זה הוא סבת המריבה: