מלבי"ם על בראשית יג יח


(יח) "ויאהל". ע"י דבור הזה עקר אהלו ממקום זה והתישב בחברון כיון שניתן לו רשות להתישב בכ"מ: