מלבי"ם על במדבר כו ט


(ט) "ובני אליאב וגו'," בא להודיע שמבני אליאב רק נמואל וזרעו נטלו חלק בארץ כי דתן ואבירם היו מעדת קרח שלא נטלו חלק ולא זכו שבט ראובן בחלקם: