מלבי"ם על במדבר כו ח


(ח) "ובני פלוא", לפלוא היו לו עוד בנים כי י"א שאון בן פלת היינו בן (פלאי) [פלוא], ופה לא חשב רק אליאב להזכיר ענין דתן ואבירם, לכן אמר ובני בל"ר כאלו יאמר ובני פלוא אליאב וגו', כמו שבארתי זה בפי' ד"ה בכל הספר: