מלבי"ם על איוב ח יט


"הן", העקירה הזאת "הוא משוש דרכו", ישמח על העקירה הזאת ועל הדרך שמובילים אותו ממקומו למקום אחר, כי "מעפר אחר" אשר אין שם אבנים ושרשים משם "יצמחו" שרשיו באין מעכב, ונמצא שעקירה זאת היא לטובתו, וזה משל אל הצדיק אשר לא הורגל במותרות והוא רטוב ועומד בצדקו אף לפני שמש, כי הוא מוכן לעמוד בנסיון, כשרוצה ה' לרומם קרנו ולהאיר נרו ורואה כי במקום ובמדרגה שהוא נטוע עתה יש לו מונעים ומעכבים מלהעלותו לגדולה המוכנת לפניו, אז יעקרנו ה' ממקומו יחריב נוהו ויהרוס ביתו וגם עמודי גוייתו ירפפו, וזה אך לטובתו שעי"כ יטעהו ה' מחדש במקום יותר מובחר, וישימהו לנס עמים במקום ובמדרגה אשר בו יתפשטו שרשיו ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו, וכ"ז הוא לטובתו ולהצלחתו. - עתה מבאר את העולה משטתו, כי.

"הן אל לא ימאס תם", וא"א שיסורי הצדיק יהיה לרעתו, וגם "לא יחזיק ביד מרעים", וא"א שהצלחת הרשע יהיה לטובתו, רק, כי.


ביאור המילות

"יצמחו", מוסב על השרשים שבפסוק י"ז:

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.