פתיחת התפריט הראשי

שינויים

{{מ:שוליים-סוף}}
 
===מפטיר ליום השני===
 
ראוביום השני של גלויות קורא המפטיר [[#מפטיר ליום הראשון וליום השני|'''לעילכמו ביום הראשון''']].
 
===הפטרה ליום השני===