פתיחת התפריט הראשי

שינויים

{{מ:פסוק|דברים|לג|ח|עלייה=לוי}}{{#קטע:דברים לג/טעמים|ח|יב}}
{{סס}}{{מ:פסוק|דברים|לג|יג|עלייה=שלישי}}{{#קטע:דברים לג/טעמים|יג|יז}}
{{סס}}{{מ:פסוק|דברים|לג|יח|עלייה=רביעי}}{{#קטע:דברים לג/טעמים|יח|כא}} {{מ:פסוק|דברים|לג|כב}}{{#קטע:דברים לג/טעמים|כב|כג}}
{{סס}}{{מ:פסוק|דברים|לג|כבכד|עלייה=חמישי}}{{#קטע:דברים לג/טעמים|כבכד|כו}} {{מ:פסוק|דברים|לג|כז|עלייה='''חֲתַן מְעֹנָה'''{{הערה|בשבת יש נוהגים שהעולה הששי או השביעי קורא עד "עַל־בָּמוֹתֵימוֹ תִדְרֹךְ", ואז חוזרים ל"מְעֹנָה" לחתן מעֹנה/תורה.}}}}{{#קטע:דברים לג/טעמים|כז|כט}}*
{{סס}}{{מ:פסוק|דברים|לד|א}}{{#קטע:דברים לד/טעמים|א|יב}}
{{תבנית:משתמש:Dovi/טעמי המקרא-סוף}}