מטפחת ספרים

Miṭpaḥat Sefarim.jpg
ספר
מטפחת ספרים
אלטונא תקכ"ח

תוכןעריכה

דפי פתיחה
הצעה

חלק א
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז |

חלק ב
פרק ח | פרק ט


ראו גםעריכה