פתיחת התפריט הראשי

ויקיטקסט β

מחזורים לשלש רגלים

חג הפסחעריכה

חג השבועותעריכה

חג הסוכותעריכה

  • אשכנז:

יום ראשון של סוכות: ערבית לליל ראשון | שחרית ליום ראשון | מוסף לסוכות | מנחה לסוכות
יום שני של סוכות: ערבית לליל שני (ע"פ מנהג אשכנז המערבי) | ערבית לליל שני (ע"פ מנהג אשכנז המזרחי) | שחרית ליום שני
שבת חול המועד סוכות: ערבית לשבת חול המועד | שחרית לשבת חול המועד (ע"פ מנהג אשכנז המערבי) | שחרית לשבת חול המועד (ע"פ מנהג אשכנז המזרחי) | מנחה לשבת חול המועד
הושענא רבה: שחרית | הושענות | מוסף להושענא רבה
שמיני עצרת: ערבית (ע"פ מנהג אשכנז המערבי) | ערבית (ע"פ מנהג אשכנז המזרחי) | שחרית | מוסף | מנחה
שמחת תורה: ערבית | שחרית לשמחת תורה (ע"פ מנהג אשכנז המערבי) | שחרית לשמחת תורה (ע"פ מנהג אשכנז המזרחי) | הקפות קריאת התורה ותפילות סמוכות לה | מוסף

  • ספרד:

יום ראשון של סוכות: ערבית לליל ראשון | שחרית ליום ראשון | מוסף לסוכות | מנחה לסוכות
יום שני של סוכות: ערבית לליל שני | שחרית ליום שני
שבת חול המועד סוכות: ערבית לשבת חול המועד | שחרית לשבת חול המועד | מנחה לשבת חול המועד
הושענא רבה: שחרית | הושענות | מוסף להושענא רבה
שמיני עצרת: ערבית | שחרית | מוסף | מנחה
שמחת תורה: ערבית | שחרית שמחת תורה | הקפות | קריאת התורה ותפילות סמוכות לה | מוסף

  • עדות המזרח (ספרדי)

ערבית לסוכות | שחרית לסוכות | הושענות | מוסף לסוכות | מנחה לסוכות | שחרית לשמיני עצרת | מוסף לשמיני עצרת (תיקון הגשם) | הקפות

למחזורים לימים הנוראים, לחץ כאן: מחזורים לימים נוראים.
למחזורים (כמנהגי אשכנז) לשבתות מצויינות בשנה, לחץ כאן: מחזורים לשבתות אשכנז.