מחבר:רב יונה שטנצל

הגאון רבי יונה שטנצל זצ"ל
מייסד לימוד משנה יומית והלכה יומית ומראשי הרבנים הפעילים למען שמירת השבת בארץ ישראל. הרב שטנצל היה בנו של הגאון מסוסנוביץ הגאון שלמה שטענציל זצ"ל.
בחתונה בתו של רבי יונה שטנצל בארה"ב
רבי משה פיינשטיין אומר ברכות בחופת בתו של רבי יונה שטנצל שעומד לידו


הגאון רבי יונה שטנצל זצ"ל


אילן היוחסין של משפחת הרב שטנצלנאומי המחברעריכה