מחבר:רב שלמה שטנצל/מיזמים/משנה יומית

משנה יומית
סדר לימוד יומי של שתי משניות מידי יום, על שישה סדרי משנה ייסד רבי רבי יונה שטנצל זצ"ל.מייסד המשנה היומית


מייסד לימוד משנה יומית רבי יונה שטנצל זצ"ל

מחזורי הלימוד של המשנה היומית במהלך השנים שייסד רבי יונה שטנצל זצ"לעריכה

מחזור תאריך התחלה תאריך סיום
המחזור ה-1 ו' בסיון תש"ז כ"ז בשבט תשי"ג
המחזור ה-2 כ"ח בשבט תשי"ג כ"ו בחשוון תשי"ט
המחזור ה-3 כ"ז בחשוון תשי"ט כ"ז באב תשכ"ד
המחזור ה-4 כ"ח באב תשכ"ד כ"ח בניסן תש"ל
המחזור ה-5 כ"ט בניסן תש"ל כ"ה בשבט תשל"ו
המחזור ה-6 כ"ו בשבט תשל"ו כ"ה בתשרי תשמ"ב
המחזור ה-7 כ"ו בתשרי תשמ"ב כ"ג בתמוז תשמ"ז
המחזור ה-8 כ"ד בתמוז תשמ"ז כ"ד בניסן תשנ"ג
המחזור ה-9 כ"ה בניסן תשנ"ג כ"ב בטבת תשנ"ט
המחזור ה-10 כ"ג בטבת תשנ"ט כ"א בתשרי תשס"ה
המחזור ה-11 כ"ב בתשרי תשס"ה כ"א בתמוז תש"ע
המחזור ה-12 כ"ב תמוז תש"ע י"ט באדר ב' תשע"ו
המחזור ה-13 (נוכחי) כ' באדר ב' תשע"ו כ' בטבת תשפ"ב
המחזור ה-14 כ"א בטבת תשפ"ב י"ח באלול תשפ"ז
המחזור ה-15 י"ט באלול תשפ"ז י"ט בסיוון תשצ"ג

ראו גם:עריכה