מזרחי על רש"י שמות לה

פסוק ד עריכה

זה הדבר אשר ה' לי לאמר לכם - הוסיף מילת 'לי' אחר "צוה ה'", ומלת 'לכם' אחר "לאמר", מפני שבזולת תוספת לי היינו מפרשים זה הדבר אשה צוה ה' לכם, ואף על פי שלא נזכר בתורה בשום מקום, וכמוהו רבים, לפיכך הוסיף 'לי' שכבר נזכר זה בפירוש בפרשת תרומה ותצוה וקצת מכי תשא, ומי הכריחנו לפרש אותו 'לכם' עד שנצטרך לומר שהכתוב העלים זכרו. ובזולת תוספת מלת "לכם" אחר מלת "לאמר", היינו מפרשים לאמר לי, כמלת לאמר בכל מקום שפירושו לאמר לו, מלבד מועטים והם ידועים, לפיכך הוסיף מלת 'לכם' מפני שמלת "קחו" הבא אחריו מורה שפירושו לאמר לכם: