מדרש תהלים פ

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

"לַמְנַצֵּחַ אֶל שֹׁשַׁנִּים וגו' (רועה ישראל הקשיבה)".
עריכה

זהו שאמר הכתוב כְּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים, כֵּן רַעְיָתִי בֵּין הַבָּנוֹת (שיר השירים ב, ב).
אמר רבי אחא אמר הקב"ה לישראל: הטיבו מעשיכם כשושנה הזו
אמרו רבותינו: הפרשה הזו בימי יואל בן פתואל נתקיימה.
רבנן אמרו: למה נקרא שמו פתואל - שהיה מתפתה ומסלסל בשערו כבתולה
ר' יהושע הכהן ב"ר נחמיה אמר בשם ר׳ שמואל בר רב יצחק: למה נקרא שמו פתואל - שפתה לאל בתפלתו,
וזהו שמואל הרמתי, שנאמר וַיִּקָּבְצוּ הַמִּצְפָּתָה וַיִּשְׁאֲבוּ מַיִם (שמואל א ז, ו)
אמר ר' ירמיה בשם ר' יצחק:
כלום אתה מדיין את האדם הזה?
אלא שהוא אומר 'לא חטאתי', שנאמר הִנְנִי נִשְׁפָּט אוֹתָךְ עַל-אָמְרֵךְ לֹא חָטָאתִי (ירמיהו ב, לה),
וַיֹּאמְרוּ שָׁם - חָטָאנוּ לה'! ׳ (שמואל א ז, ו),


וַיְהִי שֶׁם בְּנוֹ הַבְּכוֹר יוֹאֵל [וְשֵׁם מִשְׁנֵהוּ אֲבִיָּה] (שמואל א ח, ב),
וכתוב אחר אומר [וּבְנֵי שְׁמוּאֵל] הַבְּכֹר (אביה) [וַשְׁנִי וַאֲבִיָּה] (דברי הימים א ו, יג)
ר׳ יהודה בר סימון ורבנן:
רבנן אמרו: מה זה היה רשע - אף זה היה רשע,
ר׳ יהודה אומר מה הוא משנהו? אביה! - ששינה במעשיו.
רבי אומר: הוא יואל הוא אביה :.
.


"רֹעֵה יִשְׂרָאֵל הַאֲזִינָה וגו' ".
עריכה

מה שנת גאולה פרנסה, אף שנת פרנסה גאולה, ומה הגאולה בכל יום, אף פרנסה בכל יום, מה הגאולה פלאים, אף פרנסה פלאים.
אמר ר' שמואל בר נחמני: הפרנסה גדולה יותר מן הגאולה, שהגאולה תלויה על ידי מלאך, שנאמר הַמַּלְאָךְ הַגֹּאֵל אֹתִי (בראשית מח, טז), והפרנסה על יד הקב"ה, שנאמר הָאֱלֹהִים הָרֹעֶה אֹתִי (בראשית מח, טו). הוי רועה ישראל האזינה.
נֹהֵג כַּצֹּאן יוֹסֵף: מה יוסף כינס בשבע שני השבע לשבע שני הרעב, אף אני אכניס מחיי העולם הזה לחיי העולם הבא, מה יוסף כלכל את אחיו לפי מעשיהם, [שנאמר לֶחֶם לְפִי הַטָּף (בראשית מז, יב),] אף אתה כלכל אותנו לפי מעשינו.

אמר ר' מנחמא בשם ר' אבין מה יוסף גמלו אחיו רעות, והוא גמל עליהם טובות, אף אנו גמלוך (לך) רעות ואתה גמלת עלינו טובות, כביכול שעברנו על מצותיך, הוי נֹהֵג כַּצֹּאן יוֹסֵף.
הערות ושינויי נוסחאותעריכה