מדרש משלי (בובר) כח יא

(משלי כח יא): "חכם בעיניו איש עשיר" - זה בעל מקרא; "ודל מבין יחקרנו" - זה בעל תלמוד.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "חכם בעיניו [איש עשיר]" - זה המן הרשע; "ודל מבין יחקרנו" - זה מרדכי.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "חכם בעיניו איש עשיר" - זה פרעה; "ודל מבין יחקרנו" - זה משה רבינו.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "חכם בעיניו איש עשיר" - זה עשו; "ודל מבין יחקרנו" - זה יעקב.