מדרש משלי (בובר) טז י

(משלי טז י): "קסם על שפתי מלך, במשפט לא ימעל פיו" - אמר רבי אלכסנדראי: נאה חכמתו של שלמה, שלימד חכמה לאחרים מנפשו. כיצד, אמר שלמה: מעיד אני עליי שמיים וארץ, שכל חכמה שנתן לי הקב"ה, לא הוצאתי מפי דבר שקר, אלא הכל במשפט, לכך נאמר "במשפט לא ימעל פיו".