פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) שאין להטמין:    שמכין ביה"כ לחול (ב"ז וטור):