מגן אברהם על אורח חיים תרט


סעיף אעריכה


(א) שאין להטמין:    שמכין ביה"כ לחול (ב"ז וטור):