פתיחת התפריט הראשי

סעיף בעריכה


(א) אף בארץ ישראל:    שאף הבית דין עשו ב' ימים: