מגן אברהם על אורח חיים תרא


סעיף בעריכה


(א) אף בארץ ישראל:    שאף הבית דין עשו ב' ימים: