מ"ג שמות טו יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שָׁמְעוּ עַמִּים יִרְגָּזוּן חִיל אָחַז יֹשְׁבֵי פְּלָשֶׁת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שָֽׁמְע֥וּ עַמִּ֖ים יִרְגָּז֑וּן  חִ֣יל אָחַ֔ז יֹשְׁבֵ֖י פְּלָֽשֶׁת׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
שְׁמַעוּ עַמְמַיָּא וְזָעוּ דַּחְלָא אֲחַדַתְנוּן לְדַהֲווֹ יָתְבִין בִּפְלָשֶׁת׃
ירושלמי (יונתן):
שְׁמָעוּ אוּמַיָא יִתְרַגְזוּן דְּחִילָא אֲחָדַת יַת כָּל עַמּוּדֵי דַיְירֵי אַרְעֲהוֹן דִּפְּלִשְׁתָּאֵי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ירגזון מז" - מתרגזין

"יושבי פלשת" - מפני שהרגו את בני אפרים שמיהרו את הקץ ויצאו בחזקה כמפורש בדברי הימים והרגום אנשי גת

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמעו עמים ירגזון" - יאמר כאשר שמעו העמים ירגזון מתגרת ידיך וחיל אחז יושבי פלשת בעת ששמעו ויתכן שיאמר כי כבר שמעו העמים כל אשר עשה השם בארץ מצרים וירגזון תמיד מן המחלה אשר שם בהם ויתפלל שתפול עליהם אימה ופחד שלא יצאו לקראת ישראל למלחמה ואמר ר"א כי " תפול עליהם " שב אל פלשת אדום ומואב לא אל כנען וזהו שאמר עד יעבור עמך ה' כי עליהם עברו טרם בואם אל ארץ כנען ולא נלחמו עמהם ואם יצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה (במדבר כ כ) לבל יעברו בארצו לא נלחם בהם ולולא כי נפל עליהם אימתה ופחד היו חפצים להלחם בם משנאתם אותם ולא הזכיר עמון כי עמון ומואב כגוי אחד הם ויתכן שגם על הכנעני נפל פחדם ולא נלחם בהם עד עברם כי הכנעני מלך ערד יושב הנגב (במדבר כא א) איננו כנעני ביחוסו כדעת רבותינו (במד"ר ותנחומא שם)

<< · מ"ג שמות · טו · יד · >>