מ"ג שמואל ב כ יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותאמר לאמר דבר ידברו בראשנה לאמר שאל ישאלו באבל וכן התמו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתֹּאמֶר לֵאמֹר דַּבֵּר יְדַבְּרוּ בָרִאשֹׁנָה לֵאמֹר שָׁאֹל יְשָׁאֲלוּ בְּאָבֵל וְכֵן הֵתַמּוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַתֹּ֖אמֶר לֵאמֹ֑ר דַּבֵּ֨ר יְדַבְּר֤וּ בָרִֽאשֹׁנָה֙ לֵאמֹ֔ר שָׁא֧וֹל יְשָׁאֲל֛וּ בְּאָבֵ֖ל וְכֵ֥ן הֵתַֽמּוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דבר ידברו בראשונה לאמר" - היה לך לדבר לשלום בראשונה אם שלום יענוך ויפתחו לך לא היה לך להלחם עליהם

"שאול ישאלו באבל" - אם שאלו בני חילך בשלום העיר הזאת ששמה אבל

"וכן התמו" - מיד היו בני העיר משלימים עמכם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכן התמו" - רצה לומר כאשר שאלו כן היו משלימים השאלה מבלי שנוי כלל

"שאול ישאלו באבל" - רצה לומר דע לך שאם ישאלו שאלת מה באנשי אבל והיא אבלה

"דבר וגו'" - רצה לומר היה לכם לדבר בראשונה לשלום לשמוע מה יאמרו הם כמו שכתוב בתורה (דברים כ י) וקראת אליה לשלום

"ותאמר לאמר" - רצה לומר אמרה ושאלה להשיב על דבריה

מצודת ציון

"התמו" - מלשון תם והשלמה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות (יח) דברי האשה החכמה הזאת חתומים ואין פותר אותם כפי תהלוכות הלשון:

"דבר ידברו בראשונה". המפרשים נדחקו מאד, ויש בזה פירושים שונים. והקרוב אלי, שהיא בחכמתה אמרה, כי בעיר אבל שם שואלים ומתפלאים מדוע בא אליהם, וכולם שואלים הלא ראוי שידבר אליהם ויודיעם מה חטאו ומה רוצה מהם. ושעורו,