מ"ג שמואל ב כא טז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

וישבו [וישבי] בנב אשר בילידי הרפה ומשקל קינו שלש מאות משקל נחשת והוא חגור חדשה ויאמר להכות את דוד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

וישבו [וְיִשְׁבִּי] בְּנֹב אֲשֶׁר בִּילִידֵי הָרָפָה וּמִשְׁקַל קֵינוֹ שְׁלֹשׁ מֵאוֹת מִשְׁקַל נְחֹשֶׁת וְהוּא חָגוּר חֲדָשָׁה וַיֹּאמֶר לְהַכּוֹת אֶת דָּוִד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וישבו וְיִשְׁבִּ֨י בְּנֹ֜ב אֲשֶׁ֣ר ׀ בִּילִידֵ֣י הָרָפָ֗ה וּמִשְׁקַ֤ל קֵינוֹ֙ שְׁלֹ֤שׁ מֵאוֹת֙ מִשְׁקַ֣ל נְחֹ֔שֶׁת וְה֖וּא חָג֣וּר חֲדָשָׁ֑ה וַיֹּ֖אמֶר לְהַכּ֥וֹת אֶת־דָּוִֽד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומשקל קינו" - הוא כמו תיק שבראש בית יד הרומח שקורין ארישטויי"ל בלע"ז ועשוי ככובע ויש דוגמתו בזבחים (פח ב עיין שיטה מקובצת שם) רמוני המעיל למה הם דומין כמין קולסות שבראשי התינוקות קולסות היילמ"ש בלע"ז

"והוא חגור" - חגורה חדשה ושמעתי שאותו היום נתחנך ללבוש כלי מלחמה ודרך המחונכים לעשות נצחון וגבורה ביום חינוכם לקנות שם לכך ויאמר להכות את דוד

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויאמר" - חשב בדעתו ועשה התפעלות להראות גבורה ולהכות את דוד בעבור כי ראה אותו עיף ויגע

"והוא חגור חדשה" - בהמלחמה ההיא חגר חרב חדשה ומדרך אנשי המלחמה הגבורים להתאמץ בכל עוז לעשות גבורות בעת יחגרו חרב חדשה

"אשר בילידי הרפה" - אשר היה מילידי הענקה

"משקל נחושת" - שקל ששוקלין בו נחושת

מצודת ציון

"וישבי בנוב" - כן היה שמו

"הרפה" - הענקה כמו (שם יד ה) ויכו את רפאים

"קינו" - שם כלי זיין ואין לו חבר