מ"ג שמואל ב כא ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויתנם ביד הגבענים ויקיעם בהר לפני יהוה ויפלו שבעתים [שבעתם] יחד והם [והמה] המתו בימי קציר בראשנים תחלת [בתחלת] קציר שערים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּתְּנֵם בְּיַד הַגִּבְעֹנִים וַיֹּקִיעֻם בָּהָר לִפְנֵי יְהוָה וַיִּפְּלוּ שבעתים [שְׁבַעְתָּם] יָחַד והם [וְהֵמָּה] הֻמְתוּ בִּימֵי קָצִיר בָּרִאשֹׁנִים תחלת [בִּתְחִלַּת] קְצִיר שְׂעֹרִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַֽיִּתְּנֵ֞ם בְּיַ֣ד הַגִּבְעֹנִ֗ים וַיֹּקִיעֻ֤ם בָּהָר֙ לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֔ה וַיִּפְּל֥וּ שבעתים שְׁבַעְתָּ֖ם יָ֑חַד והם וְהֵ֨מָּה הֻמְת֜וּ בִּימֵ֤י קָצִיר֙ בָּרִ֣אשֹׁנִ֔ים תחלת בִּתְחִלַּ֖ת קְצִ֥יר שְׂעֹרִֽים׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בתחלת קציר" - בימי ניסן

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בראשונים" - בימים הראשונים מימי הקציר וחוזר ומפרש בתחלת קציר השעורים שהם נקצרים ראשון לכל קציר

"ויפלו" - הומתו כאחד

"לפני ה'" - ברשותו כי העבירום לפני הארון ונלכדו כן אמרו רבותינו ז"ל (יבמות עט א)

"בהר" - אשר בגבעת שאול 

מצודת ציון

"ויוקיעום" - ותלאום

"שבעתים" - מלשון שבע

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"והם הומתו בימי קציר". שאז בראותם שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר, בקש פני ה', ותיכף ראה לתקן את אשר עותו: