מ"ג שמואל ב כא ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויתנם ביד הגבענים ויקיעם בהר לפני יהוה ויפלו שבעתים [שבעתם] יחד והם [והמה] המתו בימי קציר בראשנים תחלת [בתחלת] קציר שערים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּתְּנֵם בְּיַד הַגִּבְעֹנִים וַיֹּקִיעֻם בָּהָר לִפְנֵי יְהוָה וַיִּפְּלוּ שבעתים [שְׁבַעְתָּם] יָחַד והם [וְהֵמָּה] הֻמְתוּ בִּימֵי קָצִיר בָּרִאשֹׁנִים תחלת [בִּתְחִלַּת] קְצִיר שְׂעֹרִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַֽיִּתְּנֵ֞ם בְּיַ֣ד הַגִּבְעֹנִ֗ים וַיֹּקִיעֻ֤ם בָּהָר֙ לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֔ה וַיִּפְּל֥וּ שבעתים שְׁבַעְתָּ֖ם יָ֑חַד והם וְהֵ֨מָּה הֻמְת֜וּ בִּימֵ֤י קָצִיר֙ בָּרִ֣אשֹׁנִ֔ים תחלת בִּתְחִלַּ֖ת קְצִ֥יר שְׂעֹרִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בתחלת קציר" - בימי ניסן

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בראשונים" - בימים הראשונים מימי הקציר וחוזר ומפרש בתחלת קציר השעורים שהם נקצרים ראשון לכל קציר

"ויפלו" - הומתו כאחד

"לפני ה'" - ברשותו כי העבירום לפני הארון ונלכדו כן אמרו רבותינו ז"ל (יבמות עט א)

"בהר" - אשר בגבעת שאול

מצודת ציון

"ויוקיעום" - ותלאום

"שבעתים" - מלשון שבע

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והם הומתו בימי קציר". שאז בראותם שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר, בקש פני ה', ותיכף ראה לתקן את אשר עותו: