מ"ג שמואל ב יח יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר יואב לא כן אחילה לפניך ויקח שלשה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום עודנו חי בלב האלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר יוֹאָב לֹא כֵן אֹחִילָה לְפָנֶיךָ וַיִּקַּח שְׁלֹשָׁה שְׁבָטִים בְּכַפּוֹ וַיִּתְקָעֵם בְּלֵב אַבְשָׁלוֹם עוֹדֶנּוּ חַי בְּלֵב הָאֵלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֣אמֶר יוֹאָ֔ב לֹא־כֵ֖ן אֹחִ֣ילָה לְפָנֶ֑יךָ וַיִּקַּח֩ שְׁלֹשָׁ֨ה שְׁבָטִ֜ים בְּכַפּ֗וֹ וַיִּתְקָעֵם֙ בְּלֵ֣ב אַבְשָׁל֔וֹם עוֹדֶ֥נּוּ חַ֖י בְּלֵ֥ב הָאֵלָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא כן אוחילה לפניך" - לא אבקש עוד בקשה ממך כי אני אלך

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עודנו חי" - עם שתקע בו שלשת השבטים היה עוד חי תלוי מול לב האלה

"לא כן" - לא טוב ונכון שאבקש עוד לפניך כי ידי רב לי

מצודת ציון

"כן" - ענין טוב ונכון כמו (שם יב ו) ולא יכין לדבר כן

"אוחילה" - אבקש כמו (מלכים ב ה ג)אחלי אדוני

"שבטים" - שרביטים

"ויתקעם" - ותחבם

"בלב האלה" - באמצעית האלה ועל כי הלב הוא באמצע הגוף הושאל המלה ההיא לכל מצוע וכן (דברים ד יא)עד לב השמים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא כן". לא אתה תכהו, רק "אוחילה לפניך", אני אתחיל להכותו, בענין שיהיה החטא עלי. וכן עשה, הוא החל ונושאי כליו גמרו מיתתו: