מ"ג שמואל א ל יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר לו דוד למי אתה ואי מזה אתה ויאמר נער מצרי אנכי עבד לאיש עמלקי ויעזבני אדני כי חליתי היום שלשה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר לוֹ דָוִד לְמִי אַתָּה וְאֵי מִזֶּה אָתָּה וַיֹּאמֶר נַעַר מִצְרִי אָנֹכִי עֶבֶד לְאִישׁ עֲמָלֵקִי וַיַּעַזְבֵנִי אֲדֹנִי כִּי חָלִיתִי הַיּוֹם שְׁלֹשָׁה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֨אמֶר ל֤וֹ דָוִד֙ לְֽמִי־אַ֔תָּה וְאֵ֥י מִזֶּ֖ה אָ֑תָּה וַיֹּ֜אמֶר נַ֧עַר מִצְרִ֣י אָנֹ֗כִי עֶ֚בֶד לְאִ֣ישׁ עֲמָלֵקִ֔י וַיַּעַזְבֵ֧נִי אֲדֹנִ֛י כִּ֥י חָלִ֖יתִי הַיּ֥וֹם שְׁלֹשָֽׁה׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למי אתה" - עבד של מי אתה ומאיזה עם אתה

"כי חליתי" - ולא יכולתי לילך בשוה לו ולזה עזב אותי בדרך

"היום שלשה" - היום מלאו שלשה ימים

מצודת ציון

"ואי מזה" - איה העם שתאמר מזה אתה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למי". הם ב' שאלות, א] "למי" אתה שייך, ב] "אי מזה" מקום אתה. והשיב נגד שאלה ב' "מצרי אנכי", ונגד שאלה א', "עבד לאיש עמלקי". ואיני בורח, רק "ויעזבני אדוני". ולא שעזבני מפני איזה חטא, רק מפני "כי חליתי":