מ"ג שמואל א לא י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישמו את כליו בית עשתרות ואת גויתו תקעו בחומת בית שן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּשִׂמוּ אֶת כֵּלָיו בֵּית עַשְׁתָּרוֹת וְאֶת גְּוִיָּתוֹ תָּקְעוּ בְּחוֹמַת בֵּית שָׁן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּשִׂ֙ימוּ֙ אֶת־כֵּלָ֔יו בֵּ֖ית עַשְׁתָּר֑וֹת וְאֶת־גְּוִיָּתוֹ֙ תָּֽקְע֔וּ בְּחוֹמַ֖ת בֵּ֥ית שָֽׁן׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"עשתרות" - שם עכו"ם מה

"גויתו" - גופו כמו (דנייאל י ו)וגויתו כתרשיש

"תקעו" - תלאו כמו (במדבר כה ד)והוקע אותם לה'

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בית עשתרות". בית ע"ז העשויה כדמות עשתרות צאן, כי (בדה"א י, י) אמר וישימו את כליו בית אלהיהם, ושם אמר ואת גלגלתו תקעו בית דגון, באופן שנגד מ"ש לבשר בית עצביהם שמו שם את כליו ואת ראשו, ורצו להזכיר על שנכרת ראש דגון בסבת ארון אלהי ישראל והנה עתה ראש מלכם הנכרת נמצא בבית דגון, ונגד מ"ש לבשר את העם תקעו וצלבו גוייתו בחומת בית שן: