מ"ג שמואל א כט ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וסרני פלשתים עברים למאות ולאלפים ודוד ואנשיו עברים באחרנה עם אכיש

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְסַרְנֵי פְלִשְׁתִּים עֹבְרִים לְמֵאוֹת וְלַאֲלָפִים וְדָוִד וַאֲנָשָׁיו עֹבְרִים בָּאַחֲרֹנָה עִם אָכִישׁ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְסַרְנֵ֤י פְלִשְׁתִּים֙ עֹֽבְרִ֔ים לְמֵא֖וֹת וְלַאֲלָפִ֑ים וְדָוִ֣ד וַאֲנָשָׁ֗יו עֹ֥בְרִ֛ים בָּאַחֲרֹנָ֖ה עִם־אָכִֽישׁ׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וסרני וגו'" - הסרנים עברו עם מחניהם מאה מאה לבד עד תשלום האלף וכן כל אלף בפני עצמו

מצודת ציון

"וסרני" - ענין שררה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וסרני פלשתים". סרנים לא היו רק חמשה כמ"ש בכ"מ, ותחתיהם היו שרי אלפים ושרי מאות, וז"ש "שעברו למאות ולאלפים", ר"ל שאחריהם עברו מאות ואלפים עם שריהם: "ודוד ואנשיו עוברים באחרונה". שלא לקחו למלחמה, רק לשמור ראש המלך (כנ"ל כח, א - ב):