מ"ג שמואל א כח יג


כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר לה המלך אל תיראי כי מה ראית ותאמר האשה אל שאול אלהים ראיתי עלים מן הארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר לָהּ הַמֶּלֶךְ אַל תִּירְאִי כִּי מָה רָאִית וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה אֶל שָׁאוּל אֱלֹהִים רָאִיתִי עֹלִים מִן הָאָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֨אמֶר לָ֥הּ הַמֶּ֛לֶךְ אַל־תִּֽירְאִ֖י כִּ֣י מָ֣ה רָאִ֑ית וַתֹּ֤אמֶר הָאִשָּׁה֙ אֶל־שָׁא֔וּל אֱלֹהִ֥ים רָאִ֖יתִי עֹלִ֥ים מִן־הָאָֽרֶץ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלהים ראיתי עולים מן הארץ" - מלאכים שנים משה ושמואל שנתיירא שמואל שמא אני מתבקש בדין והעלה משה עמו (כדאיתא בחגייגה ד ב)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תיראי" - מכל מקום אל תיראי ואם אני שאול

"כי מה ראית" - כי אם אמרי מה ראית

"אלהים" - רצה לומר אדם גדול וכן (שמות כב כז) אלהים לא תקלל

"עולים" - לפי שאמרה אלהים בלשון רבים כי כן יאמר בדרך לשון כבוד על ענין אדנות לזה אמרה גם עולים בלשון רבים וכן (לעיל ד ח) האלהים האדירים האלה וגו' המכים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אלהים ראיתי". שבזה שראתה אותו עולה כדרכו כדרך הרוחנים הרגישה שהוא המלך כנ"ל. וחז"ל אמרו שעלה משה עמו, ר"ל שאחר שכל הנביאים קבלו ממנו יש להם

חלק מה מכחו, וכח זה שהיה ברוחו עלה עמו, והיא שהשיגה זאת בדרך התגשמות ראתה שנים עולים. ועז"א "איש זקן עלה", כוונה על משה שהיה זקן בן ק"ך. "והוא", ר"ל שמואל, "עטה מעיל":