מ"ג שמואל א כה יד


כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ולאביגיל אשת נבל הגיד נער אחד מהנערים לאמר הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדנינו ויעט בהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְלַאֲבִיגַיִל אֵשֶׁת נָבָל הִגִּיד נַעַר אֶחָד מֵהַנְּעָרִים לֵאמֹר הִנֵּה שָׁלַח דָּוִד מַלְאָכִים מֵהַמִּדְבָּר לְבָרֵךְ אֶת אֲדֹנֵינוּ וַיָּעַט בָּהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְלַאֲבִיגַ֙יִל֙ אֵ֣שֶׁת נָבָ֔ל הִגִּ֧יד נַֽעַר־אֶחָ֛ד מֵהַנְּעָרִ֖ים לֵאמֹ֑ר הִנֵּ֣ה שָׁלַח֩ דָּוִ֨ד מַלְאָכִ֧ים ׀ מֵהַמִּדְבָּ֛ר לְבָרֵ֥ךְ אֶת־אֲדֹנֵ֖ינוּ וַיָּ֥עַט בָּהֶֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחד מהנערים" - שלה "ויעט בהם" - (תרגום) אפרחינון במלין (ילקוט שמעוני רמז קל"ד ופירושו הכריחם בדבריו הרעים) לשון עיט (בראשית טו יא)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויעט" - ענין הפרחה כמו (לעיל טו יט) ותעט אל השלל 

מצודת דוד

"ויעט בהם" - בגערה הפריחם ללכת לדרכם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"הנה שלח". ספר לה, א] מה שחטא נגד דוד, ששלח "מלאכים" (גדר שם מלאך הוא ההולך בשליחות של כבוד דרך כבוד), והשליחות היה "לברך את אדנינו". והוא לא די שלא

קבלם בכבוד, כי "ויעט בהם" והפריחם בבזיון וקצף: