מ"ג שמואל א י יז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויצעק שמואל את העם אל יהוה המצפה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּצְעֵק שְׁמוּאֵל אֶת הָעָם אֶל יְהוָה הַמִּצְפָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּצְעֵ֤ק שְׁמוּאֵל֙ אֶת־הָעָ֔ם אֶל־יְהֹוָ֖ה הַמִּצְפָּֽה׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל ה'" - במקום שנאספים רוב צבור שם השכינה שורה

"ויצעק" - אסף את העם

מצודת ציון

"ויזעק" - ענין אסיפה על כי באה בזעקת המאסף

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות (יז - כז) כבר שאל מהרי"א מדוע לא עזב זה לבחירת העם שיבחרו מי שייטב בעיניהם? ולמה אחר שבחר בו ה' וימשחהו צוה להפיל גורלות מה שלא היה כן לא בדוד ולא במלך אחר? ומ"ש אנכי העליתי את ישראל וכו' ואתם היום מאסתם וכו', ועתה התיצבו, הוא הפך המכוון. למה דבר שנית משפטי המלוכה שכבר אמרן למעלה (סי' ח)? למה הלך שאול לביתו והעם לביתם ולא בחר לו אנשי חיל כמו שעשה אח"ז?:

"ויצעק". אסף אותם המצפה אל ה'. וכבר נתן מהרי"א ג' טעמים מה שהיתה בחירת המלך ע"י ה' ולא ע"י מינוי העם לבד, א] שלא יפלו ביניהם קטטות ומריבות, כי כ"א יתנשא למלוך. ב] אחר שהמלך צריך שיהיה לבו נקי מגאוה וחמדה וכל תכונה רעה, לא יבחון לבבו רק הבוחן תעלומות לב. ג] שאם יהיה נבחר מן העם יהיה נכנע להם וישא פנים לאשר בחרו אותו, לא כן בהיותו בחיר ה':