מ"ג שמואל א יט כג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וילך שם אל נוית [ניות] ברמה ותהי עליו גם הוא רוח אלהים וילך הלוך ויתנבא עד באו בנוית [בניות] ברמה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּלֶךְ שָׁם אֶל נוית [נָיוֹת] בָּרָמָה וַתְּהִי עָלָיו גַּם הוּא רוּחַ אֱלֹהִים וַיֵּלֶךְ הָלוֹךְ וַיִּתְנַבֵּא עַד בֹּאוֹ בנוית [בְּנָיוֹת] בָּרָמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּ֣לֶךְ שָׁ֔ם אֶל־נָי֖וֹת נוית בָּרָמָ֑ה וַתְּהִי֩ עָלָ֨יו גַּם־ה֜וּא ר֣וּחַ אֱלֹהִ֗ים וַיֵּ֤לֶךְ הָלוֹךְ֙ וַיִּתְנַבֵּ֔א עַד־בֹּא֖וֹ בנוית בְּנָי֥וֹת בָּרָמָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַאֲזַל לְתַמָן לְבֵית אוּלְפָנָא דִי בְרָמָתָא וּשְׁרַת עֲלוֹהִי אַף הוּא רוּחַ נְבוּאָה מִן קֳדָם יְיָ וַאֲזַל מֵיזַל וּמְשַׁבַּח עַד דַאֲתָא לְבֵית אוּלְפָנָא בְרָמָתָא:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותהי עליו" - עודו בדרך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וילך שם". ר"ל שם גמר בדעתו שלא ללכת לרמה רק לניות: "ותהי עליו". ומאז שכיון דרכו אל מקום שמואל כבר חל עליו השפע מרחוק. ואמר הטעם, "גם הוא", ר"ל מצד שגם הוא מצד עצמו היה מוכן על השפע הזאת מכבר, שכבר התנבא פעם א', לכן נמשך אליו המעין מרחוק מה שלא היה זה אצל מלאכי שאול שלא התנבאו עד (בואו) [בואם] לפני שמואל: