מ"ג שמואל א יז א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאספו פלשתים את מחניהם למלחמה ויאספו שכה אשר ליהודה ויחנו בין שוכה ובין עזקה באפס דמים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּאַסְפוּ פְלִשְׁתִּים אֶת מַחֲנֵיהֶם לַמִּלְחָמָה וַיֵּאָסְפוּ שֹׂכֹה אֲשֶׁר לִיהוּדָה וַיַּחֲנוּ בֵּין שׂוֹכֹה וּבֵין עֲזֵקָה בְּאֶפֶס דַּמִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּאַסְפ֨וּ פְלִשְׁתִּ֤ים אֶת־מַֽחֲנֵיהֶם֙ לַמִּלְחָמָ֔ה וַיֵּאָ֣סְפ֔וּ שֹׂכֹ֖ה אֲשֶׁ֣ר לִֽיהוּדָ֑ה וַֽיַּחֲנ֛וּ בֵּין־שׂוֹכֹ֥ה וּבֵין־עֲזֵקָ֖ה בְּאֶ֥פֶס דַּמִּֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּכְנָשׁוּ פְלִשְׁתָּאֵי יַת מַשְׁרִיתֵיהוֹן לְאַגָחָא קְרָבָא וְאִתְכַּנָשׁוּ לְשׁוֹכֹה דִי לְשֵׁבֶט יְהוּדָה וּשְׁרוֹ בֵּין שׁוֹכֹה וּבֵין עֲזֵקָה בְּאֶפֶס דַמִים:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באפס דמים" - כך שם המקום

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות (א - ב) למה אמר ב"פ ויאספו פלשתים, ויאספו שוכה? ואחר שנאספו שוכה איך אמר שחנו בין שוכה ובין עזקה?:

"ויאספו פלשתים". מספר כי בסור רוח ה' מראש מלכם, נשתה גבורת ישראל וגבר אויב הפלשתים אשר זה מקרוב נפלו לפני יונתן לבדו, עתה ערב לבם ללחום בישראל, ולא זאת לבד אלא כי תיכף שאספו את מחניהם בארץ פלשתים הלכו לארץ יהודה ושם גמרו האסיפה, וז"ש "ויאספו שוכה אשר ליהודה", ולא פחדו להתאסף בארץ יהודה כאילו כבר

כבשו הארץ, ותיכף אחרי התאספו בשוכה נעתקו משם אל אפס דמים להתקרב אל מחנה ישראל ושם חנו במחנה:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"באפס דמים" - שם מקום