מ"ג שמואל א יד מח

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויעש חיל ויך את עמלק ויצל את ישראל מיד שסהו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּעַשׂ חַיִל וַיַּךְ אֶת עֲמָלֵק וַיַּצֵּל אֶת יִשְׂרָאֵל מִיַּד שֹׁסֵהוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּ֣עַשׂ חַ֔יִל וַיַּ֖ךְ אֶת־עֲמָלֵ֑ק וַיַּצֵּ֥ל אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל מִיַּ֥ד שֹׁסֵֽהוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש חיל" - ויאסף חיל

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויצל וגו'" - רק את ישראל הציל מידו אבל לא החרימו עד שאמר לו שמואל בדבר ה' להחרימו

מצודת ציון

"ויעש" - ענין אסיפה כמו (במדבר כד יח)וישראל עושה חיל

"חיל" - אנשי חיל

"שוסהו" - ענין דריכה ורמיסה כמו (שופטים ב יד)שוסים וישוסו