מ"ג שמואל א יב יא


כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישלח יהוה את ירבעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד איביכם מסביב ותשבו בטח

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּשְׁלַח יְהוָה אֶת יְרֻבַּעַל וְאֶת בְּדָן וְאֶת יִפְתָּח וְאֶת שְׁמוּאֵל וַיַּצֵּל אֶתְכֶם מִיַּד אֹיְבֵיכֶם מִסָּבִיב וַתֵּשְׁבוּ בֶּטַח.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּשְׁלַ֤ח יְהֹוָה֙ אֶת־יְרֻבַּ֣עַל וְאֶת־בְּדָ֔ן וְאֶת־יִפְתָּ֖ח וְאֶת־שְׁמוּאֵ֑ל וַיַּצֵּ֨ל אֶתְכֶ֜ם מִיַּ֤ד אֹֽיְבֵיכֶם֙ מִסָּבִ֔יב וַתֵּשְׁב֖וּ בֶּֽטַח׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירובעל" - זה גדעון

"בדן" - זה שמשון שמשבט דן בא

"ואת יפתח" - הרי שלשה קלי עולם עם שלשה חמורי עולם משה ואהרן ושמואל לומר לך הקל בדורו כחמור בדורו כל בית דין המתמנה על הדור צריך לילך אחריו כאלו הוא אביר שבאבירים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ירובעל" - זה גדעון

"בדן" - בן דן זה שמשון מבני דן 

מצודת דוד

"וישלח ה' את ירובעל וגו'" - עם כי לא היו מולכים בישראל הציל ה' אתכם על ידיהם מיד אויביכם היושבים מסביב

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וישלח". ר"ל בעת שמסר אותם ביד אויביהם שלח "את ירובעל ואת בדן", הוא שמשון, שבימים האלה משלו האויבים עליהם. ובעת אשר רק לחמו בם שלח "את יפתח"

"ואת שמואל", שהם עזרום במלחמתם כמבואר. ונגד הא' אומר "ויצל אתכם מיד איביכם", ר"ל ע"י ירובעל ובדן הציל אתכם מיד אויביכם, כי אז הייתם בידם. ונגד הב' אמר "ותשבו בטח", ר"ל ע"י יפתח ושמואל היה לכם מנוחה ממלחמת האויבים וישבתם בטח באין מחריד: