מ"ג שמואל א ח יב

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְלָשׂוּם לוֹ שָׂרֵי אֲלָפִים וְשָׂרֵי חֲמִשִּׁים וְלַחֲרֹשׁ חֲרִישׁוֹ וְלִקְצֹר קְצִירוֹ וְלַעֲשׂוֹת כְּלֵי מִלְחַמְתּוֹ וּכְלֵי רִכְבּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְלָשׂ֣וּם ל֔וֹ שָׂרֵ֥י אֲלָפִ֖ים וְשָׂרֵ֣י חֲמִשִּׁ֑ים וְלַחֲרֹ֤שׁ חֲרִישׁוֹ֙ וְלִקְצֹ֣ר קְצִיר֔וֹ וְלַעֲשׂ֥וֹת כְּלֵֽי־מִלְחַמְתּ֖וֹ וּכְלֵ֥י רִכְבּֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולעשות כלי מלחמתו" - לעשות אותם אומנים ונפחים ונגרים

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ולחרוש חרישו" - של המלך

"ולשום לו וגו'" - והנה רבים ימאסו לשום עליהם עול משא הנהגות העם