מ"ג שמואל א ו יז

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואלה טחרי הזהב אשר השיבו פלשתים אשם ליהוה לאשדוד אחד לעזה אחד לאשקלון אחד לגת אחד לעקרון אחד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֵלֶּה טְחֹרֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר הֵשִׁיבוּ פְלִשְׁתִּים אָשָׁם לַיהוָה לְאַשְׁדּוֹד אֶחָד לְעַזָּה אֶחָד לְאַשְׁקְלוֹן אֶחָד לְגַת אֶחָד לְעֶקְרוֹן אֶחָד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֵ֙לֶּה֙ טְחֹרֵ֣י הַזָּהָ֔ב אֲשֶׁ֨ר הֵשִׁ֧יבוּ פְלִשְׁתִּ֛ים אָשָׁ֖ם לַיהֹוָ֑ה  לְאַשְׁדּ֨וֹד אֶחָ֜ד  לְעַזָּ֤ה אֶחָד֙  לְאַשְׁקְל֣וֹן אֶחָ֔ד  לְגַ֥ת אֶחָ֖ד  לְעֶקְר֥וֹן אֶחָֽד׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאִלֵין טְחוֹרֵי דַהֲבָא דַאֲתִיבוּ פְלִשְׁתָּאֵי קֻרְבַן אֲשָׁמָא קֳדָם יְיָ דְאַשְׁדוֹד חַד דְעַזָה חַד דְאַשְׁקְלוֹן חַד דְגַת חַד דְעֶקְרוֹן חַד:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואלה טחורי" - רצה לומר באלו לא הוסיפו על מה שאמרו הקוסמים והכהנים

"לאשדוד אחד" - רצה לומר בעבור שר אשדוד אחד וכן כולם