<< · מ"ג שופטים · כ · מה · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויפנו וינסו המדברה אל סלע הרמון ויעללהו במסלות חמשת אלפים איש וידביקו אחריו עד גדעם ויכו ממנו אלפים איש

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּפְנוּ וַיָּנֻסוּ הַמִּדְבָּרָה אֶל סֶלַע הָרִמּוֹן וַיְעֹלְלֻהוּ בַּמְסִלּוֹת חֲמֵשֶׁת אֲלָפִים אִישׁ וַיַּדְבִּיקוּ אַחֲרָיו עַד גִּדְעֹם וַיַּכּוּ מִמֶּנּוּ אַלְפַּיִם אִישׁ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּפְנ֞וּ וַיָּנֻ֤סוּ הַמִּדְבָּ֙רָה֙ אֶל־סֶ֣לַע הָרִמּ֔וֹן וַיְעֹלְﬞלֻ֙הוּ֙ בַּֽמְﬞסִלּ֔וֹת חֲמֵ֥שֶׁת אֲלָפִ֖ים אִ֑ישׁ וַיַּדְבִּ֤יקוּ אַֽחֲרָיו֙ עַד־גִּדְעֹ֔ם וַיַּכּ֥וּ מִמֶּ֖נּוּ אַלְפַּ֥יִם אִֽישׁ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְאִתְפְּנִיאוּ וְאַפִּיכוּ לְמַדְבְּרָא לְכֵיף רִמוֹן וְאִטַמָרוּ בְּכִיבְשַׁיָא חַמְשָׁא אַלְפִין גַבְרָא וְאַדְבִּיקוּ בַתְרֵיהוֹן עַד גִדְעֹם וּקְטִילוּ מִנְהוֹן תְּרֵין אַלְפִין גַבְרָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעוללהו" - הריגה אחר הריגה כעוללות שאחר הבציר

"חמשת אלפים איש" - הרי עשרים ושלשה אלף

"עד גדעום" - שם מקום

"ויכו ממנו אלפים איש" - הרי עשרים וחמשה אלף האמור למעלה (פסוק לה) והמאה הכתובים למעלה (שם) לא פירש היכן נפלו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויעללהו" - מלשון עוללות והם הנלקטים אחר הבציר כמו (לעיל ח ב) הלא טוב עוללות אפרים 

מצודת דוד

"וידביקו" - השיגוהו וקרבו אליו עד בואם לגדעום והכו עוד אלפים איש

"ויעללהו" - בהמסלות הרגו מהנשארים כעוללות הנלקטים אחר הבציר

"ויפנו" - פנו מהדרך ונסו לתוך המדבר אל סלע הרמון

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(מה) ואח"כ בעת שנסו המדברה כשהגיע אל המסילות כנ"ל שם נפלו חמשה אלף, ומשם רדפו אחריו עד גדעם ויהרגו עוד שני אלפים:

 

<< · מ"ג שופטים · כ · מה · >>